• Signalfabriken, Sundbyberg

  Signalfabriken var ett stadsutvecklingsprogram i kvarteret Plåten i centrala Sundbyberg. Projektet bestod av totalt 15 byggnader, både ombyggnation av äldre industribyggnader och rena nybyggnationer ingick. Totalt omfattade projektet 36.000 kvm och inkluderade 120 bostäder, 10-15 butiker, hotell, kontor, bibliotek, Folktandvården samt ett gym. Ventilators uppdrag var att ansvara för ventilationsentreprenaden. Som mest deltag 37 medarbetare […]

 • Västertorn – moderna installationer i historisk byggnad.

  Ventilator genomförde en utförandeentreprenad i Västertorn, gamla auktionsverket på Riddarholmen. Västertorn byggdes i etapper på 1700- och 1800-talet. Det är ett antal olika byggnader som på 1950-talet byggdes ihop till en fastighet med gemensam fasad. Fastigheten hade inte renoverats genomgripande de sista 60 åren. Nu genomfördes en totalrenovering och delar av lokalerna anpassades för Domstolsverket. […]

 • Rudbodaskolan, nybyggnation på Lidingö

  Den gamla skolan från 70-talet demonterades och på samma plats genomförde Skanska en nybyggnation av skola på ca 6.000 kvm med plats för 424 elever samt en gymnastiksal.  Skolbyggnaden förbereddes inför framtiden genom att kunna förses med ytterligare fyra klassrum med plats för 100 elever. Ventilators uppdrag var att ansvara för ventilationen i båda byggnaderna. […]

 • Kvarteret Mercurius, Gamla Stan

  Bild: Wikipedia Kv. Mercurius ägs av Riksdagsförvaltningen. Kvarteret består av nio olika hus men genom åren har murgenombrott gjorts så att alla husen i kvarteret numera hänger ihop. Byggnaden totalrenoverades inom alla discipliner. Ventilators uppdrag innebar att installera ny ventilation så diskret som möjligt och att ta stor hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värden. Byggnaderna är […]

 • Helgafjäll, Kista – totalrenovering.

  Under 2013 genomfördes en totalrenovering av fastigheten Helgafjäll inför att affärs- och IT-tjänsteleverantören CGI (fd Logica) flyttade dit sitt huvudkontor med ca 1.500 medarbetare. Ventilator genomförde ventilationsentreprenaden i fastighetens 9.200 kvm. I uppdraget ingick bl a att installera fyra nya aggregat på taket, två tilluft och två frånluft. Att dra nya schakt från taket ner […]

 • Octapharma -165 kvm renrum

  Octapharma AB är ett svenskt familjeägt företag, som agerar på en global marknad. I dag är företaget en av världens största tillverkare av proteinbaserade läkemedel. Ventilator fick i uppdrag att bygga ett renrum på ca 165 kvm i renhetsklass C åt Octapharma AB. Renrummet byggdes upp i ett nytt råvarulager i Märsta och används för hantering […]

 • XaarJet – renrum i ISO klass 7

  XaarJet är ett helägt dotterbolag till brittiska Xaar som utvecklar, producerar och marknadsför bläckstråleskrivarehuvuden till tillverkare av printrar på en världsmarknad. Produktionen har tidigare legat i England men när den flyttades till Sverige 2013 behövde behövde XaarJet AB bygga ut sina befintliga lokaler för produktion.Ombyggnad samt tillbyggnad omfattade totalt ca 245 kvm och genomfördes under […]

 • Frohe AB – specialist på avancerad plastproduktion

  Frohe AB är en specialist på avancerad plastproduktion och deras kunder finns bl a inom medicin och läkemedelsindustrin samt elektronik- och livsmedelsbranschen. Vetiltilator Renrum har sedan 2005 genomfört flera olika projekt tillsammans med Frohe AB. Det sista projektet avslutades 2013 och bestod av två delar. Först byggdes det upp ett renrum kring de maskiner som […]

 • Frohe Allplastic AB

  Frohe Allplastic AB är specialiserade på formsprutning av silicongummi och plastdetaljer avsedda för läkemedelsindustrin. Ventilator Renrum fick i uppdrag att bygga ett nytt renrum i ISO klass 8 i befintlig lokal. Projekteringen startade i juni 2013 och själva byggnationen skedde under hösten samma år. Den gamla tillverkningsmiljön revs ut helt och hållet och i stället byggdes […]

 • Nordic Ortomedica AB

  Under 2013 byggdes två operationssalar om för Nordic Ortomedica AB, en privat kirurgiklinik som i första hand arbetar med hand- och fotkirurgi. Målsättningen var att varje sal skulle klara av 10 FFU vilket är en mycket hög renhetsklass. För Nordic Ortomedica AB är det viktigt att kunna operera i en ren miljö för att minimera […]