Tjänster

Entreprenad

Vi installerar i alla typer av byggnader på både utförande- och totalentreprenad. Erfarna projektledare och egna montörer säkerställer kvaliteten.

Vi är specialister inom luftbehandling och utför installationer inom allt som rör ventilation och inomhusklimat för alla typer av privata fastigheter och offentliga byggnader, hotell, bostäder och industrilokaler. Vi arbetar både som totalentreprenör och underentreprenör. En av våra stora konkurrensfördelar är att vi alltid arbetar med egen personal för att kunna säkerställa bästa kvalitet och utförande.

Vi har ett nära samarbete med produktleverantörer och konsulter för att alltid kunna prestera den bästa lösningen för våra kunder.