Tjänster

Samordnade installationer

Ventilator erbjuder tillsammans med företagsgruppen Energivärden samverkande installationer utförda av specialistföretag inom luftbehandling, VS, el samt styr och regler.

Tillsammans säkerställer vi rätt kvalitet och leveranssäkerhet för alla typer av entreprenader via en kontaktyta.