Tjänster

Projektering

Vi har en egen teknisk enhet för systemkompetens och projektering. Vi ger experthjälp inom bl a energibesparing, kostnadsuppfattningar och teknisk projektering.

Vår teknikenhet ger oss möjlighet att hantera totalentreprenader på ett professionellt sätt. Dessutom erbjuder vi dig som kund andra tjänster som rådgivning, utredningar, energideklarationer m.m.

Du kan alltid vända dig till oss direkt och slippa gå omvägen via externa konsulter. Genom den tekniska enheten tar vi fullt funktionsansvar vilket gör att vi kan påverka och optimera alla delar i ett system.