Referenser

Renrum i pilotanläggning åt SweTree Technologies

Ventilator Renrum har projekterat och byggt ett renrum på 100 kvm i renrumsklass C när SweTree Technologies AB tillsammans med Stora Enso, Sveaskog, Södra och Holmen investerade i en pilotanläggning för framtidens skogsplantor. 

SweTree Technologies AB har under flera år utvecklat en teknologi för automatiserad produktion av skogsplantor baserad på somatisk embryo genes.