Vår vision

Vårt bemötande, kunskap och kvalitet skapar långsiktiga relationer

Om oss

Inget företag överlever och fortsätter utvecklas i över åttio år i en extremt konkurrensutsatt bransch utan starka idéer, hög teknisk kompetens och stora ambitioner. Nöjda och återkommande kunder har alltid varit ryggraden i Ventilators verksamhet. Att påstå att vi alltid arbetar långsiktigt känns därför inte som någon överdrift.

Vår vision är att vårt bemötande, kunskap och kvalitet skapar långsiktiga relationer

Våra värderingar vilar på grundstenarna i vår filosofi

  • Långsiktighet
  • Hållbarhet
  • Tekniskt kunnande
  • Gemenskap

Den starka idéen är Ventilator i ett nötskal

Ventilator grundades 1931 och har sitt ursprung i Sven Romdahls idé om mekanisk bostadsventilation. Denna form av kontrollerad ventilation revolutionerade och rationaliserade bostadsbyggandet i Sverige.

I dag har Sven Romdahls revolutionerande ventilationsidé fått ge vika för mer effektiva och flexibla ventilationslösningar. Dagens Ventilator är ett modernt, ledande företag med specialkompetens inom ny luftbehandlingsteknik. Ventilator erbjuder kompletta lösningar inom luftbehandling från total- och utförandeentreprenader till service, underhåll, utredningar, energioptimering och OVK.

Samverkande entreprenader

Ventilator ingår i företagsgruppen Energivärden tillsammans med Styrvärden AB, Carl Hanssons Rör & Värme AB samt Carls Elektriska AB. samordnade entreprenader där vi tar ansvar för samtliga installationer i ert projekt.
Ventilator har tillsammans med sina systerföretag genom åren genomfört otaliga samverkansprojekt där vi tagit helhetsansvar för samtliga installationer.

Helhetsgrepp

Ventilator är specialister inom luftbehandling och verksamheten vilar på två inriktningar entreprenad och service. Vi utför allt ifrån projektering och projekteringsstöd i tidiga skeden till service och under håll i befintliga byggnader. Vi erbjuder alltså våra kunder lösningar och hjälp genom hela fastighetens livscykel, från idéstadiet till drift och underhållsåtagande.

Två glada arbetare som installerar ventilation

Våra tjänster

Vi erbjuder kompletta lösningar inom luftbehandling, från total och utförande entreprenader till energioptimering, OVK och service. Erfarna projektledare och egna montörer säkerställer kvaliteten.

VÅRA REFERENSER

Har man, som vi på Ventilator, funnits i över 80 år så finns det fler projekt och nöjda kunder att berätta om än vi har utrymme till. Läs mer om våra avslutade, och uppskattade projekt.

EN HÅLLBAR UTVECKLING

Ventilator arbetar för en hållbar samhällsutveckling genom utgå från de globala hållbarhetsmålen. I grunden finns också en genomarbetad kvalitets-, personal- och arbetsmiljöpolicy.

Våra systerföretag