Referenser

Totalentreprenad åt Vironova

Ventilator Renrum har för Vironovas räkning byggt ett renrum på 122 kvm i ISO klass 8. Vironova är ett svenskt bioteknikföretag som bl a tillhandahåller hårdvara, mjukvara och tjänster för analys av nanopartiklar.

Till renrummet levererade Ventilator Renrum också ett mottagningslaboratorium, ett mikroskoplaboratorium samt ett BSL2-laboratorium. Det sistnämnda är säkerhetsklassat.

Ventilator genomförde uppdraget som en totalentreprenad, från design och projektering till installation och leverans av renrumsinredning.

-Det här var ett lite annorlunda uppdrag i och med BSL2 laboratoriet. I övrigt genomfördes byggnationen med samma grundstruktur som vi alltid följer för att kunna leverera rätt kvalitet, säger Bernt Karlsson, renrumsingenjör på Ventilator Renrum.