Octapharma -165 kvm renrum

Octapharma -165 kvm renrum

Ventilator fick i uppdrag att bygga ett renrum på ca 165 kvm i renhetsklass C åt Octapharma AB. Renrummet byggdes upp i ett nytt råvarulager i Märsta och används för hantering av råvaror (uppvägning och provtagning). Octapharma AB är ett svenskt familjeägt företag, som agerar på en global marknad. I dag är företaget en av världens största tillverkare av proteinbaserade läkemedel.

– Utmaningen med det här projektet var att uppfylla alla de myndighetskrav och interna krav som ställs när det gäller läkemedelsindustrin. Det handlar om att ha kunskap om kravbilden och se till att göra rätt från början. Ventilator har många års erfarenhet av renrum inom läkemedelsindustrin. Projektet utfördes som en totalentreprenad vilket innebar att projektet blev extra spännande och roligt då vi ansvarade för helheten från projektering till kvalificering av renrummen, Johan Garp, Projektledare, Ventilator Renrum.

Beställare: Octapharma AB
Byggherre: Octapharma AB

Offertförfrågan

Vänligen fyll i produkt och speciella önskemål så återkopplar vi till dig för en offert.