Tjänster

Energioptimering

Dagens fokus på klimat- och hållbarhetsfrågor gör det extra inspirerande att jobba i en bransch där energibesparing står högt på agendan.

Varje nyinstallerad anläggning är i sig energieffektivare än en gammal, vilket ju är bra. Men vi nöjer oss inte med det;
I jämförelse mellan olika alternativ väger vi alltid in energiaspekten som en tung parameter. Förhoppningsvis får vi en dialog om detta, där vi diskuterar lösningar ur ett långsiktigt perspektiv och med fokus på livscykelskostnaden.

Med vår egen teknikavdelning har vi kompetens och resurser att ställa upp
som rådgivare i dessa frågor.