Referenser

Polishögskolan, Södertörn

När Polisskolan flyttade från Solna till Södertörn fick Ventilator uppdraget med att installera modern och behovsanpassad ventilation i den renoverade fastigheten Ana 12 samt i den nybyggda fastigheten Ana 14.

Båda byggnaderna är på sex våningar varje plan på ca 4 000 kvm.

Ana 12 och Ana 14 används  i dag för utbildning och fortbildning. Utöver undervisningslokaler finns det gymnastiksal, skjutbana, cafeteria, omklädningsrum m m.

– Vi har arbetat i många skolor och vet värdet av bra ventilation för elevers prestationer. Här var det lite speciallösningar. Det har varit ett intressant och roligt uppdrag, säger Mats Ogenborg, VD på Ventilator.