Tjänster

Service

Ventilator erbjuder alla sina kunder servicekontrakt genom en snabb och flexibel serviceorganisation med inriktning på ventilation, klimat och styr o regler. Ett servicekontrakt ger dig som kund trygghet i vetskapen att hjälp kommer från någon som känner till fastigheten, tar ansvar och kan kvalitetssäkra varje åtgärd. Självklart är det både tryggare och mer ekonomiskt att köpa ett servicekontrakt i stället för att köpa tjänsten vid varje nytt tillfälle.

Vår personal är snabb och kunnig.