Tjänster

OVK

Vi utför den obligatoriska ventilationskontrollen för att säkerhetsställa ett tillfredsställande inomhusklimat. I dag ingår en bra inomhusmiljö i det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Våra besiktningsmän har behörighet att utföra funktionskontroll, skriva protokoll och utfärda intyg.

Vi är uppdaterade enligt de senaste OVK-reglerna. Kontakta oss för att säkerställa ditt inomhusklimat.