Hållbarhet

Vi arbetar efter Agenda 2030

Ventilator verkar för en hållbar utveckling!

Ventilator arbetar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom utgå från de globala hållbarhetsmålen.

Vi har valt att fokusera på de mål som är relevanta för vår bransch och där vi känner att vi kan påverka mest. Här finner du också vår kvalitets- och miljöpolicy tillsamman med vår personal- och arbetsmiljöpolicy.

Vi arbetar efter Agenda 2030!

Ventilator arbetar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom utgå från de globala hållbarhetsmålen i FNs Agenda 2030. 2015 beslöt FNs 193 medlemsländer Agenda 2030, en universell plan som inrymmer hållbarhetsmål för global utveckling. Vi har valt att fokusera på de mål som är relevanta för vår bransch och där vi känner att vi kan påverka mest.

– Minimera vår egen och våra kunders klimatpåverkan
– Arbeta för en hållbar resursanvändning
– Gott ledarskap och trygg ekonomi
– Bra arbetsmiljö och utvecklande arbetsklimat för alla
– Arbeta för jämställdhet och mångfald
– Etisk syn på inköp av varor, produkter och tjänster
– Främja mänskliga rättigheter
– Alltid agera enligt etiska affärsmetoder
– Visa lokalt samhällsengagemang
– Vara transparent med kunder, leverantörer och medarbetare

Kvalitets- och miljöpolicy
Vi vill verka för att Ventilator är en trygg, säker och trivsam arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och utmaningar för alla medarbetare. Arbetsmiljöfrågorna ingår som en naturlig och väsentlig del i vår policy. I verksamheten ingår därför utbildning, information, planering samt uppföljning som en självklar del av arbetsdagen.

Vi har tydliga säkerhetskrav för att minimera risken att drabbas av skador, olycksfall eller sjukdom p.g.a. arbetet. Utbildning ger utveckling av både medarbetare som företaget totalt sätt. Därför pushar vi våra medarbetare till att vidareutbilda sig. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet på alla plan inom företaget och vår omvärld.

Vi verkar för god livsmiljö nu och i framtiden. Detta innebär bl a att vi skall: Förebygga och säkerställa miljöaspekterna som en väsentlig del i vårt verksamhetssystem, hushålla med resurser i alla våra processer, undvika giftiga och långlivade naturfrämmande produkter i vår produktion och minimera energiförbrukning med hänsyn till våra kunders krav på klimat och komfort.

Personal- och arbetsmiljöpolicy
Vi vill verka för att Ventilator är en trygg, säker och trivsam arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och utmaningar för alla medarbetare. Arbetsmiljöfrågorna ingår som en naturlig och väsentlig del i vår policy. I verksamheten ingår därför utbildning, information, planering samt uppföljning som en självklar del av arbetsdagen. Vi har tydliga säkerhetskrav för att minimera risken att drabbas av skador, olycksfall eller sjukdom p.g.a. arbetet.

Utbildning ger utveckling av både medarbetare som företaget totalt sätt. Därför pushar vi våra medarbetare till att vidareutbilda sig. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet på alla plan inom företaget och vår omvärld.