Referenser

Kv. Enzymet, Hagastaden

Fastigheten Kv. Enzymet uppfördes den nya stadsdelen Hagastaden av Veidekke AB. Byggnaden blev spektakulär med två huskroppar i form av två tretton våningar höga torn ut mot gatan och med en sex våningar hög baksida in mot en park. I källaren byggdes ett garage. Fastighet är Svanenmärkt.

Ventilator genomförde luftbehandlingsentreprenaden för nybyggnationen. Entreprenaden omfattar 197 lägenheter samt två förskolor. Sju aggregat installeras ovanpå garaget.

Entreprenaden stod  klar årsskiftet 2018/2019.

-Min utmaning var ingjutningen av spirodragningarna i bjälklagrerna mellan varje våningsplan. Ofta finns det inte så mycket utrymme och för min del gällde det att se till att vi fick den plats vi behövde. Det är spännande att få delta i byggnationen av en helt ny stadsdel, säger Mats Hillerö, projektledare på Ventilator.