Tjänster

Ventilators egna renrumssystem

Många industrier och branscher kräver renrum eller en kontrollerad miljö för sina processer. För att erhålla en produkt eller process med rätt kvalitet, krävs en förhöjd renhetsnivå i lokalerna beträffande partiklar och/eller mikroorganismer. Även kontroll på differenstryck, temperatur och luftfuktighet kan krävas.

Ventilators egna renrumssystem är framtaget för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en kontrollerad miljö och uppfyller gällande krav i GMP och ISO 14644.

Vi tar hand om helheten vilket kan omfatta design, projektering, projektplanering, byggnation, validering/mätning m.m.

Vi har egna arbetsledare och montörer som är på plats och genomför installationerna. Systemet är lätt att montera och demontera vid t ex om- och tillbyggnation. Det medger en kortare och effektivare installationstid vilket i sin tur ger lägre kostnader.

Vi har kunskap om alla led i processen och erbjuder färdiga lösningar. Vårt eget modulsystem och kunnande garanterar er en optimal renhetslösning för dina lokaler!