Tjänster

Rutiner

Ett rum med förhöjda renhetskrav skapar behov av skriftliga rutiner. Vi kan definiera vilka rutiner som era lokaler kräver och upprätta dessa. Exempel kan vara rutiner för löpande kontroller av vissa av renrummets parametrar såsom täthetstest av HEPA-filter, luftriktningar och luftomsättningar samt drift och underhåll av renrummets luftbehandlingssystem/ventilation/inomhusklimat.