Tjänster

Byggnation av renrum och kontrollerade miljöer

När ni planerar att bygga en renrumsanläggning med förhöjda renhetskrav eller bygga till/om dina befintliga, så hjälper vi er att ta fram en lösning som både svarar mot era krav men också är kostnadseffektiv med hög kvalitet.

Vi gör dina renrumsanläggningar efter era behov och standarder. Vi tar hand om helheten, från idé till färdig ren miljö, vilket kan omfatta design, projektering, projektplanering, byggnation, validering m.m.

Självklart kan vi även hjälpa till med mindre delar av ett större projekt. Inget projekt är för litet eller för stort.