Tjänster

Validering / Mätning / Utredningar

Vi är väl förtrogna med gällande myndighetskrav, standarder och riktlinjer för olika branscher som krävs för renrum och för lokaler med förhöjda renhetskrav. Vi har också stor erfarenhet av att upprätta valideringsdokumentation samt ansvara och leda genomförandet av valideringar av renrum, kontrollerade miljöer och dess luftbehandling inklusive UDF-enheter (LAF-enheter). Vi erbjuder även renrumsutredningar, mikrobiologiska mätningar, partikelmätning samt undersöker orsaker till dåligt inomhusklimat i form av dålig luft/ventilation m.m.