Tjänster

Projektledning

Vi ansvarar och leder olika typer av projekt med anknytning till renrum och renhetsteknik och kontrollerade miljöer. Vi har även projektledning för montage av labbutrustning och labbinredning samt skyddsventilation.