Tjänster

Skyddsventilation

Våra produkter sätter en ny standard för LAF, skyddsventilation, säkerhetsbänkar och inredningsdetaljer. Under utvecklingen av våra system och lösningar har vi alltid fokus på såväl höga användarkrav.

Det finns ett stort antal lösningar för att skydda dig och dina prov i labbet. Några är dragskåp, dragbänk, LAF-bänk och punktutsug, men utbudet är mycket bredare än så. Kontakta oss för mer information.

Olika typer av skyddsventilation till lab:

  • Dragskåp
  • Skoldragskåp
  • Draghuvar
  • Ventilerade diskbänkar
  • Draglåda
  • Dragbänkar
  • Ventilerade kemikalieskåp
  • Ventilerade skåp för syra-, bas och giftförvaring
  • Säkerhetsbänkar klass II / LAF-bänkar
  • Punktutsug