Tjänster

Samordnade installationer

I många byggprojekt drivs el, vs, ventilation och leverans av snickerier i form av labinredning/skyddsventilationsprodukter som separata underprojekt. Ofta ligger ansvaret hos en mängd olika leverantörer och projektledare, och samordningsansvaret hamnar hos beställaren. Det kan göra att projektet blir ineffektivt och att ingen egentligen tar ett helhetsansvar för installationerna.

Ventilator skapar en helhet i installationsprojektet

Vi på Ventilator ser installationerna som en enhet. Genom att jobba i ett sammanhållet projekt kan vi ta ansvar för att installationerna genomförs på ett strukturerat sätt. Under projektet behöver beställaren bara ha kontakt med en projektledare. Vi ansvarar för både samordning av alla installationer och för att du som beställare blir nöjd med slutresultatet.

Ventilator fungerar i alla installationsprojekt som rör två eller fler teknikområden.  Helst är vi med redan i idéfas och projektering av projektet.

 

Ventilations munstycke