Tjänster

Service

Eftermarknaden med service och utbildning är viktiga områden som måste fungera för dig som kund. Vi har en väl fungerande serviceorganisation och vi överlämnar alltid dokumentation, utbildar användarna och ger tips och råd.

Våra serviceingenjörer har mångårig erfarenhet från Life Science- och vårdsektorn. Vi förstår våra kunders utmaningar i en bransch med rådande regulatoriska krav, verkandes för högsta möjliga patientsäkerhet. Med oss som partner maximerar vi er utrustnings drifttid och skänker er trygghet i era produktionsprocesser.