Referenser

Stort inredningsuppdrag till Viktor Rydbergs skola!

Ventilator Labinredning har fått i uppdrag av JMW-bygg att leverera och monterat skolinredning till Viktor Rydbergs skola i Sundbyberg. Skolan är belägen i en äldre industribyggnad på 10 000 kvm som JMW Bygg nu byggt om till moderna skollokaler.  Skolan öppnar till höstterminen 2019.

I Ventilator Labinrednings beställning ingår bänkskåp, väggskåp, högskåp, specialskåp, dragskåp och kemikalieskåp. I åtagandet ingår montage av inredning i skolans NO-salar, läro- och slöjdsalar samt, hemkunskap och pentryn.

– En stor beställning som inte bara täcker NO-salar utan även vanlig skolsalar och pentryn m m. Storleken på uppdraget gör att vi delat upp montagearbetet i tre etapper för att allt ska flyta smidigt. En stor fördel för vår beställare är att de bara har haft en kontaktyta för hela inredningsuppdraget vilket förenklat för alla inblandade, säger Yeliz Akdag, projektledare på Ventilator Labinredning.