Referenser

Måsöskolan, Haninge

Ventilator innehade totalentreprenaden på luftbehandlingen när Måsöskolan byggdes om från ett provisorium till en permanent skola med fler klassrum. I dag har den plats för över 600 elever. Uppdraget genomfördes i två etapper.

Uppdraget genomfördes i två etapper:

Etapp ett innebar installation av tre av totalt fem aggregat vilket gav funktion till kök, bespisning, gymnastiksal, omklädningsrum samt lärarrum m.m.

Etapp två innebar framdragning av kanaler i befintliga ventilationsschack och ansluta dem till aggregat.

”Det fungerade mycket bra med Ventilator. Det är ett professionellt, lösningsorienterat företag som står för vad de lovar.” Mikael Persson, Platschef, In3prenör AB

Beställare: In3prenör AB

Byggherre: Tornberget