Ventilator har certifierade OVK-besikningstekniker inhouse!

2022-12-21

Ventilator erbjuder sina kunder behörig personal för att göra OVK-besiktningar. För Ventilators del är det en kvalitetsstämpel att det internt finns kompetens för allt från OVK-besiktningar till energiutredningar, injustering, automation med övervakning till service och underhåll på ventilation och klimatanläggningar.

Jag är behörig att utföra OVK-besiktningar och det är en tillgång i mitt jobb. Idag t ex måste det ske i alla kommersiella byggnader. Ventilator är en bra arbetsplats om du vill utvecklas inom ditt yrke och få en bredare kunskapsbas. Här finns det alltid en chans till utveckling, säger Fredrik Walldie, projektledare på Ventilator.