Rissnedepån renoveras och byggs ut!

2022-12-21

Ventilator har ventilationsuppdraget när COBAB tecknat avtal med Stockholms Lokaltrafik för om- och tillbyggnad av Rissnedepån. De närmsta åren görs det en storsatsning på tunnelbanans depå i Rissne för att bättre kunna möta framtiden krav på fler och nya fordon, bättre trafik- och arbetsmiljö. Såväl fastigheter som spårinfrastruktur omfattas av upprustningen. Dessutom byggs en fristående tvätt och saneringshall.

I Ventilators uppdrag ingår bl a rengöring av befintligt ventilationssystem samt att dra ett nytt luftbehandlingssystem i kontorsdelen. Uppdraget beräknas vara klart 2024.