Nytt bostadsuppdrag av Olov Lindgren!

2022-12-21

Ventilator har utförandeentreprenaden i kv. Snötäcket 6 och 7 när Olov Lindgren uppför tre nya byggnader, ett lamellhus, två punkthus, garage samt en förskola i Björkhagen utanför Stockholm. Projektet är initierat av Stockholm Stad som vill koppla ihop Björkhagen med Hammarbyhöjden genom att bygga fler bostäder och skapa mer servicefunktioner i området. Totalt rör det sig om 83 lägenheter.

Det här är de första bostadshus som fastighetsbolaget Olov Lindgren bygger på 30 år. Av de 115 fastigheter Olov Lindgren äger i Stockholm stad är 30% byggda i egen regi. 

Ventilator beräknas starta sitt uppdrag i början av 2023.