Ventilators uppdrag med nya Slussen och omgivning utökas.

2024-01-10

Tidigare har Ventilator fått i uppdrag av Skanska att dra nya kanaler i tre servicetunnlar och en servicedel när nya Slussen byggs. Tunnlarna går både över som under vattenytan. Projektet är pågående och Ventilators insats beräknas vara klar 2025. Alla ritningar är digitala i 3D vilket vi får se som ett tecken i tiden. 

Uppdragen för Skanska har i efterhand utökats med installation av ventilation i klassiska Katarinahissens maskinrum vilket inkluderar takarbete med kopparplåtslagning. 

Samtidigt nere på Mälartorget och vid tunnelbanans entré genomför Ventilator just nu ett pågående arbete med att förbereda ingjutning av kanaler för ventilation.

– Slussenprojektet är jättelikt och innehåller många delar som inte direkt är förknippade med själva broarna över slussen, som Katarinahissen, Mälartorget, det stora bussgaraget med mera. Vi är glad och stolta över att vara en del av denna stora och historiska entreprenad och omdaning av Stockholm, säger Johan Westerlund, produktionschef på Ventilator.