Nytt uppdrag åt Ventilator när efterlängtad idrottshall byggs!

2024-01-10

Ventilator har luftbehandlingsuppdraget när Veidekke åt NYSTAD bygger Tellusborgshallarna , en helt ny idrottsanläggning i Midsommarkransen söder om Stockholm. Tellusborgshallarna kommer när den står klar bestå av tre fullstora idrottshallar med en publikkapacitet på 200 till 300 åskådare, beroende på hall. Till det tillkommer ytterligare två småhallar. Totalt kommer Tellusborgshallarna mäta 8100 kvadratmeter.

Byggnaden får en tydlig miljöprofil och kommer certifieras enligt Miljöbyggnad.

Luftbehandlingsanläggningen som Ventilator kommer att installera är FTX-ventilation med roterande växlar med värmeåtervinning. Varje hall får ett eget aggregat som är energieffektivt och styrs efter behov. Luftflödet anpassas automatiskt efter antal människor, värme, koldioxidhalt m m. Det är alltid viktigt med bra ventilation men det är extra viktigt med rätt luftflöden i sporthallar, där idrottande vuxna och barn genererar extra mycket värme och kontaminering.

-Det är stor brist på idrottshallar i Stockholm och därför är det extra roligt att delta i det här projektet. Vi kommer installera toppmodern utrustning med hög kapacitet. Just nu projekterar vi uppdraget tillsammans med Veidekke. Det ska bli intressant och spännande att framöver utveckla samarbetet med dem. I januari räknar vi med att gå in i installationsfas, säger Anders Hillerback, projektledare på Ventilator.

Byggherre: NYSTAD

Beställare: Veidekke

Bild: TMRW