Ventilators högkvalitativa renrumssystem

2020-06-30

Ventilators egna renrumssystem är framtaget för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en kontrollerad miljö och uppfyller gällande krav i GMP och ISO 14644. Systemet är flexibelt och lätt att anpassa till varje kunds specifika behov. Nyckelord är kundanpassning, kostnadseffektivitet och alltid rätt kvalitet för rätt ändamål.

Många industrier och branscher kräver en kontrollerad miljö för sina processer. För att erhålla en produkt med rätt kvalitet, krävs en förhöjd renhetsnivå i lokalerna beträffande partiklar och/eller mikroorganismer samt.

Ventilators renrumssystem är flexibelt och måttanpassas efter kundens behov. Regelverket består av stålreglar och panelerna av pulverlackerad plåt, som är släta och lätta att rengöra.

Installationer såsom ventilation, rör och el integreras i väggarna. Väggtjocklek är 120 mm som standard men kan kundanpassas. Fönster monteras i liv med väggarna. Renrumssystemets tak, som kan göras gångbart med gångstråk, pendlas från ovanförliggande bjälklag. Tilluftsdon liksom belysningsarmaturer integreras i taket. I taket kan även infällda sprinklerhuvuden för kontrollerade miljöer monteras.

Dörrar anpassade för kontrollerade miljöer installeras och bestyckas efter kundens behov. Vid behov installeras även ett förseglingssystem, ett s k interlock- system, för dörrar i slussar till det kontrollerade området.

Golvmattan alternativt golvmassan viks/spacklas upp mot väggen i liv med väggplåten.

Samtliga skarvar och anslutningar fogas för att erhålla ett tätt rum med släta ytor. Genomföringar i väggar och tak tätas med genomföringsbrickor som fogas mot tak- och väggplåt.

För mer information eller ett besök i vårt showroom kontakta Johan Garp, ansvarig för renrum på 070 534 99 11 eller via johan,garp@ventilator.se