Färgskrapan i Sollentuna

Pågående hyresgästanpassning i Färgskrapan!

2020-06-30

Intill Sollentuna Centrum bygger just nu Skanska ett femton våningar högt kontorshus med unikt formspråk, funktionalitet och med högt ställda miljökrav.

Ventilator genomför just nu hyresgästanpassningar åt de blivande hyresgästerna i byggnaden.

I Ventilators uppdrag ligger att färdigställa plan 1 till 6 åt bland annat Attunda Tingsrätt, plan 7,8 och 9 samt plan 13 till 15.

Ventilator drar bl a kanaler och installerar FTX ventilation samt ett VAV-system (Variable Air Volume), dvs variabla luftflöden som styrs efter behov. Luftflödet anpassar sig automatiskt efter hur många personer som befinner sig i ett rum, hur varmt det är i rummet och rummets koldioxidhalt.

Uppdraget beräknas vara klart runt årsskiftet 2020/2021.