Ventilator står för ökad brandsäkerhet på Arlanda!

2024-04-23

På uppdrag av Projektverkstaden förstärkte Ventilator brandcellsgränserna på Arlanda. Svedavia bygger om och till en terminalmoch brandspjäll har satts in mellan airside och landside, det vill säga ytan mellan incheckade och icke incheckade passagerare. 

Ur brandsäkehetssynpunkt måste all spridningsrisk minimeras till ett minimum. Ett sätt att göra det är att installera brandspjäll i ventilationskanalerna. När systemet är i drift är brandspjället öppet. Skulle brand utbryta reagerar det centrala brandlarmet alternativt brandspjällens elektroniska temperaturgivare och spjällbladet stänger med hjälp av en fjäder i spjällmotorn. 

– Vi genomförde uppdraget i samarbete med Projektverkstaden och allt fungerade utmärkt. Brandsäkerhet är A och O och med de nya brandspjällen uppfylls kravbilden, säger Johan Westerlund, produktionschef på Ventilator.