Service av luftbehandling

Serviceavtal lönar sig alltid i längden!

2024-04-23

En luftbehandlingsanläggning ska leva under mycket lång tid och för att uppnå full teknisk livslängd behöver den skötas om regelbundet. Moderna luftbehandlingssystem är kritiska för nästan alla verksamheter. De påverkar funktion och de krav en verksamhet har från hyresgäster och byggnadens funktion.

Som ett av Stockholms mest dedikerade ventilationsbolag kan vi verkligen luftbehandling i alla dess former och vet vikten av regelbunden översyn. Ett serviceavtal innebär att någon som kan anläggningen, utan och innan, regelbundet kommer och gör en översyn, byter det som behöver bytas som filter med mera. Resultatet blir att livslängden på både aggregat och fläktar ökar betydligt samtidigt som driftskostnaderna sjunker. I samband med vårt besök noterar vår servicepersonal sådant som kan bli problem med tiden om det inte åtgärdas skyndsamt, missljud, ineffektiva driftförhållanden, höga tryckfall eller annat. Proaktiv service kallar vi det.

Kompetent och erfaren serviceavdelning!

För oss handlar service om att hjälpa till att skapa unika värden för din fastighet och verksamhet genom ökad livslängd och hög driftssäkerhet. 

Därför har vi en egen serviceavdelning bestående av snabba och effektiva tekniker som ser till att din anläggning undviker driftsstörningar, stopp och att något går sönder som med tiden kan bli dyrt att rätta till.

Ett serviceavtal ger ökad trygghet och sänkta driftskostnader.

Teckna ett avtal!

Med våra serviceavtal arbetar vi proaktivt via förutbestämda besök där vi kontrollerar din installation eller anläggning för att se om brister och fel finns som i sin tur kan skapa följdfel eller avbrott. Som avtalskund blir ni prioriterade och har möjligheten att avropa akuta insatser på ett enkelt sätt. Vår kompetens och flexibilitet är er trygghet.