Ventilator Lab är klara med uppdraget åt Livsmedelsverket!

2020-12-13

När Livsmedelsverket flyttar in i sina nya lokaler 2020/2021 är det Ventilator Lab som stått för större delen av de nya laboratoriernas inredning.

Vasakronan har uppfört en ny fastighet, Celsius, i Uppsala Science Park. Fastigheten som är totalt på 10 000 kvm innehåller för Livsmedelsverkets räkning kontor och laboratorier på en yta av 8 300 kvm, varav 2 735 består av laboratorier.  Uppsala Science Park räknas som en av Sveriges främsta innovationsmiljöer.

För Ventilator Lab startade uppdraget i slutet av januari 2021 med bygget av ett sk provrum. Provrummet syftade till att få de olika underentreprenörerna inom olika teknikområden som vs, ventilation, el, styr och regler samt Ventilator Lab att samverka enligt ett givet installationsschema.

Etapp ett gick för Ventilator Lab igång i april med leverans och montage av installationsbunden inredning som diskbänkar, dragskåp, dragbänkar, ventilerande kemikalieskåp m m.

Etapp två startade månadsskiftet september/oktober 2020 med leverans och montage av laboratoriebord, överskåp, högskåp m m.

Hela uppdraget för Ventilator Lab vara klart under det andra halvåret av 2020 och slutbesiktningen med mycket få anmärkningar genomfördes i början av december samma år.

– Samarbetet med Ventilator Lab har fungerat väldigt bra i utförande. De har suveränt duktiga montörer och projektledare, säger säger Rickard Lundin, platschef och Bas U på Byggstyrning AB.

-Det här var ett stort och spännande uppdrag åt en ny och viktig beställare. Vårt mål är alltid att leverera och montera, i rätt tid med rätt kvalitet, i varje uppdrag. Det har vi gjort här också, säger Yeliz Akdag, projektledare på Ventilator Lab.

”Husprojektet Celsius beskrivs som ett av de mest digitaliserade någonsin i Sverige. BIM används maximalt i projektering, produktion och förvaltning”

Byggstyrning AB har varit ansvarig för alla delar i projektet genom ett CM-upplägg åt beställaren Vasakronan Uppsala. I och med att Byggstyrning har haft hand om projektet från allra första början har de haft möjlighet att etablera processer och arbetssätt som främjar hela projektet och byggnadens livscykel. Fokus och ledord har varit “obrutet informationsflöde”. Byggstyrnings egenutformade CM-projektmodell som utmanar traditionella arbetssätt och fokuserar på det värdeskapande aktiviteterna har i Celcius implementerats fullt ut.

BIM står för Byggnadsinformationsmodell och arbetssättet kallas Byggnadsinformationsmodellering. För samtliga entreprenörer har hela processen från projektering till produktion skett via digitala ritningar vilket är unikt. Celcius har fått stor uppmärksamhet, även internationellt. Bland fördelarna finns följande: bättre och mer ändamålsenliga produkter, effektivare processer, högre kvalitet i produkter och processer, lägre tidsåtgång och lägre kostnader.

Vasakronans fastigheten Celsius i Uppsala Science Park har knappt hunnit färdigställas men redan hunnit utses till världens främsta BIM-projekt på buildingSMART Virtual Summit och nomineras till ”Årets LEED-byggnad/projekt.

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. De arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag i konsumenternas intresse.