Stort skolinredningsuppdrag i Norge!

2020-11-26

Under sommaren 2020 levererade och monterade Ventilator Lab skolinredning till Måløy vgs (videregående skole) i Norge. Beställaren var Vestland Fylkeskommun som hade valt skolinredning av varumärket Educator. Materialvalet baserade sig på produkternas höga kvalitet och hållbarhet. I beställningen ingick bl a skoldragskåp och kemkalieskåp samt ett antal andra produkter. Ventilator hade helhetsansvar för skolinredningsuppdraget.

Totalt rörde det sig om montering av inredning i laboratoriesalar, kemisalar, preperationssalar på en yta av ca 1000 kvm.

Det var av största vikt att allt var monterat och klart innan skolstart. Ventilator Lab klarade deadlinen med god marginal.

– Vi är väldigt nöjda med vår leverans och montering av inredning till Måløy vgs (videregående skola). Sedan är vi så klart stolta över att en skola i Norge valde oss som leverantör. Uppdraget genomfördes i gott samarbete med vår beställare, säger Yeliz Akdag, projektledare på Ventilator Lab.