Ventilator har skrivit avtal med Stockholm stads fastighetskontor!

2024-07-03

Ventilators avtal med Stockholms stads fastighetskontor sträcker sig över 4 år och omfattar ventilationsarbeten vid om- och nybyggnationer samt planerat underhåll. Fastighetskontoret har som uppgift att förvalta och utveckla stadens fastigheter. 

I Stockholm stads unika och spännande fastighetsbestånd finns många olika verksamheter som är viktiga för Stockholms invånare och besökare så som bibliotek, förskolor, teatrar, simhallar och brandstationer. I beståndet finns även kontorsbyggnader, saluhallar, slott och små torp.

-Avtalet med fastighetskontoret är ytterligare ett avtal helt i linje med vår verksamhet, våra värderingar och vår strategi framåt. Stockholms stad satsar mycket på energieffektiviseringar och har högt uppsatta hållbarhetsmål, det är vi på Ventilator stolta över att få vara en del utav, säger Robert Widbäck, VD på Ventilator.