Totalentreprenad i nya Älta centrumkvarter!

2024-07-03

Wallenstam bygger totalt sex etapper i centrala Älta. Den första etappen är själva startskottet i byggnationen som bland annat omfattar Älta Torg kv 1, där Ventilator har totalentreprenaden på luftbehandlingen.

Projektet omfattar 191 lägenheter, ett garage i två plan samt elva lokaler.

Älta centrumkvarter kommer utvecklas med ny bebyggelse, bostäder och lokaler för många olika verksamheter. Ett av målen är att skapa ett attraktivt, levande och tryggt stadsrum med nya parker och torg.

Ett led i det är att den kommersiella delen av befintligt centrum kommer att flyttas en liten bit.

Det nya centrumkvarteret har butikerna i gatuplan och bostäder i de övriga våningarna. På det sättet blir de nya centrumkvarteren levande dygnet runt.

I Ventilators uppdrag ingår att installera FTX-ventilation till alla lägenheterna i Älta Torg kv 1. Luftbehandlingsaggregaten placeras i fläktrum på taket av huset. Ytterligare två aggregat installeras som kommer betjäna garagets två plan och övriga ytor. Till det kommer ytterligare ett stort aggregat installeras som har till uppgift att betjäna alla lokaler samt den ICA-butik som byggs upp.

-Vi startade uppdraget 2022 och beräknar vara klara med vår del av etappen under 2025. Det är ett spännande uppdrag med nybyggnation av både lägenheter och lokaler. Vi har bra erfarenhet av liknande projekt genom att tidigare ha deltagit i byggnation av exemplevis Sollentuna Centrum och senast Kvarnholmens närcentrum. Samarbetet med Tornstaden fungerar utmärkt, en kompetent och duktig byggare med ordning och reda, säger Anders Hillerback, projektledare på Ventilator.