Ventilator genomför två nya uppdrag åt Stockholmshem!

2024-07-03

Projekten upphandlades separat och omfattar ombyggnation och upprustning av ventilationen i en förskola i Hägersten samt flertalet lokaler i Bagarmossen Centrum. Ventilator har i ett första skede genomfört en mindre förstudie och utredning av tänkbara lösningar. De ska därefter projektera och utföra installationerna i uppdraget med målet att tillse ändamålsenlig och energieffektiv ventilation.

-Det är mycket glädjande att vi kom i mål och fick förtroendet att genomföra dessa två projekt åt Stockholmshem som är en viktig kund till oss. Under sommaren genomför vi uppdraget i förskolan i Hägersten och efter sommaren startar vi i Bagarmossen Centrum, säger Robert Widbäck, VD på Ventilator.

Stockholmshem ägs av Stockholms stad och är ett av Sveriges största bostadsföretag. I Stockholmshems bostäder bor närmare 60 000 hyresgäster.