Hyresgästanpassning åt Vittra i Solna!

2024-07-03

Ventilator hyresgästanpassar just nu Vittras lokaler i Frösunda, Solna. Vittra i Frösunda är en förskola och grundskola, där barn går från förskola till och med årskurs nio.

I Ventilators uppdrag och entreprenad finns ventilation men också el samt bygg. Större delan av uppdraget är kopplat till brandsäkerhetslösningar som att dörrar skall breddas, nödbelysning installeras med mera.

Samtidigt behöver delar av ventilationssystemet bytas ut.

Lokalerna är i två våningar och hela uppdraget genomförs under sommaren och är klart till skolstart i höst.

Vittra är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Under ett år går 80 000 förskolebarn och elever samt 100 000 vuxenstuderande i någon av AcadeMedias verksamheter.