Ventilator bygger renrum i pilotanläggning för skogsplantor!

2020-11-10

SweTree Technologies AB har under flera år utvecklat en teknologi för automatiserad produktion av skogsplantor baserad på somatisk embryogenes. Med detta teknikförsprång kan man snabbt och effektivt producera fler plantor av det bästa materialet för skogsförädling.

Detta är positiv såväl skogsekonomiskt som för bioekonomin, men även för miljön genom att träden fångar upp mer koldioxid från atmosfären då de växer snabbare och på så sätt kan mer fossila produkter ersättas med förnyelsebar råvara.

I augusti i år startade Ventilator projekteringen av det 100 kvm stora renrummet i klass C. Just nu pågår produktion och uppdraget beräknas vara klart strax efter årsskiftet 20/21.

Ventilator startade projekteringen av det 100 kvm stort renrum, klass C, i augusti i år. Nyligen startade Ventilator produktionen och uppdraget beräknas vara klart efter årskiftet 20/21.

På bilden: Laboratorie- och forskningsingenjörer hos SweTree Technologies AB