Nyinstallation av ytterligare aggregat i Stettin!

2020-11-26

Senaste uppdraget i fastigheten Stettin är ett luftbehandlingsaggregat som ska betjäna övre och nedre källarplan bestående av parkering och förrådsutrymmen. Ventilator har i samarbete med FSG Entreprenad och byggherren Stettin genomfört ett antal projekt i kontorsfastigheten på Sandhamnsgatan/Tegeluddsvägen de senaste åren. Fastigheten Stettin består av flera huskroppar som har totalrenoverats. Två flyglar har dessutom byggts på med ytterligare två våningar. Projekteringen genomfördes för Ventilators del redan 2017.

2018 startade demontering av gammal befintlig ventilation, aggregat och fläktar från 60-talet, därefter byggnation av nya fläktrum, installation av nya moderna  fläktar och aggregat. Basinstallation genomfördes med FTX ventilation med en värmeåtervinningsgrad på 86%. På det följde hyresgästanpassningar. Uppdragen har genomförts i god samverkan med beställare och byggherre.

Foto: Timo Karasalo, GWSK Arkitekter