Fastigheten Linden 9 på Östermalm i Stockholm

FTX-ventilation till kontorsfastighet från förra sekelskiftet!

2020-11-10

Ventilator har utförandeentreprenaden när fastigheten Linden 9 på Östermalm i Stockholm uppgraderar sin ventilation med en modern FTX-lösning.

Fastigheten Linden 9 som stod färdig 1905 går under namnet Bernska-huset eller Örnska-villan efter två tidigare ägare.

Villan har varit kontoriserad sedan 40-talet och ägs av Sveriges Läkarförbundet och rymmer bl a redaktionen för Läkartidningen. Byggnaden är blåklassad, vilket innebär synnerligen höga kulturhistoriska värden.

I Ventilators uppdrag innebär att installera ett nytt ventilationssystem med tre FTX-aggregat med rotor och värme och kyla, nytt komplett kanalsystem med don för till- och frånluft, nya galler för avluft och uteluft för vind och källare samt installation av skydd mot brand och rökgasspridning.

Uppdraget är pågående.

– Vår uppdragsgivare Metrolit har jag mycket positiv erfarenhet av sedan tidigare. En professionell och kompetent uppdragsgivare med rak och tydligt kommunikation. Linden 9 är ett gammalt hus och de brukar bjuda på en överraskning bakom varje hörn. Blåklassningen av byggnaden gör att materialvalen blir lite annorlunda mot normalt, specialfärg till don osv. Nu har vi stor vana av att jobba i den här typen av miljö och vet vilka regler som gäller, säger Henrik Bolin, projektledare på Ventilator.

Beställare: Metrolit Byggnads AB

Byggherre: Sveriges Läkarförbund.

Bild:Wikipedia