Uppdrag i nybyggda Havrekvarnen!

2021-11-15

Ventilator har ventilationsentreprenaden när Havrekvarnen på Kvarnholmen nu byggs upp så som byggnaden såg ut när den invigdes för 90 år sedan.

Havrekvarnen byggnadsminnesförklarades av länsstyrelsen 2016. Då hade Havrekvarnen fått stå och förfalla sedan 1980 och gick tyvärr inte att restaurera. 

Nu valde man en mycket ovanlig åtgärd för en byggnadsminnesförklarad byggnad – att riva den för att sedan bygga upp den på nytt till en kopia.

I Havrekvarnen tillverkades havregryn och nymodigheter som cornflakes,

I Ventilators uppdrag ingår bl a är att installera ett  luftbehandlingsaggregat i ett nytt fläktrum högst upp i byggnaden. I samma utrymme installeras också ett avfuktningsaggregat som har till uppgift att ta bort kondens i de nio silosarna. Tilluft tillförs byggnaden via golvdon som placeras under installationsgolvet. Golvdonen förses med eftervärmebatterier som värmer lokalerna under vintern och kyler dem under sommaren. För att undvika överventilering av lokalerna installeras också ett spjäll till varje don.

Just nu byggs Havrekvarnen upp och Ventilator startar inte sitt uppdrag förrän hösten 2021. I början av 2023 sker slutbesiktning.

-Det här är det tredje uppdraget i en kulturhistorisk byggnad där vi samarbetare med vår beställare M3 bygg AB. I de två tidigare uppdragen har allt fungerat väldigt bra och vi ska som vanligt göra en bra leverans även i det här uppdraget. Det här är första gången jag jobbar i en uppbyggd kopia av en ursprunglig byggnad. Det ska bli spännande, säger Dan Wallerman, projektledare på Ventilator.

Beställare: M3 bygg AB