Totalentreprenad i nya Älta centrumkvarter!

2021-11-15

Ventilator har totalentreprenaden på luftbehandlingen när ett nytt bostadshus med butikslokaler uppförs i nya Älta Centrum. Älta centrumkvarter kommer utvecklas med ny bebyggelse, bostäder och lokaler för många olika verksamheter. Man vill skapa ett attraktivt, levande och tryggt stadsrum med nya parker och torg.

Ett led i det är att den kommersiella delen av befintligt centrum kommer att flyttas en liten bit.Det nya centrumkvarteret har butikerna i gatuplan och bostäder i de övriga våningarna. På det sättet blir de nya centrumkvarteren levande dygnet runt.

Ventilator har totalentreprenaden på luftbehandlingen när Tornstaden på uppdrag av Wallenstam genomför en nybyggnation av 191 lägenheter samt lokaler. I uppdraget ingår projektering och installation av FTX-ventilation i såväl bostader som lokaler och butiker.

Produktionsstart är beräknat till 2022.

Ventilator har bra erfarenhet av liknande projekt genom att ha deltagit i ett stort antal bostadsprojekt men även centrumanläggningar som Sollentuna Centrum och senast Kvarnholmens närcentrum.