Totalentreprenad i St Paulskyrkan!

2021-11-15

När Stockholm Stadsmission nu bygger om St Paulskyrkan vid Mariatorget till en modern och öppen mötesplats med mycket hjärterum står Ventilator som totalentreprenör för ventilationen.

St Paulskyrkan som byggdes 1875/1876 har höga kulturhistoriska värden. Det ställer också höga krav på Ventilator som en av entreprenörerna i ombyggnationen. Uppdraget är nytt och beställaren är M3 Bygg AB. Projekteringen är precis påbörjad. Ventilator går i produktion senare i vår, uppdraget beräknas vara klart sommaren 2022.

I Ventilators uppdrag ligger att installera modern ventilation med variabla luftflöden VAV-system (Variable Air Volume) som automatiskt anpassar luftflödet efter antal personer, koldioxidhalt och temperatur. Ett nytt aggregat kommer att installeras i källaren. Ett stort antal nya kanaler kommer att monteras, däribland en stor del fördelningskanaler i plast under kyrkan, ytterligare ett aggregat installeras som bl. a kommer betjäna det nya köket med imkåpa och UV-ljus. Bland övriga installationer är av- och utelufttorn, specialdon under bänkarna i kyrksalen, rökgasfläkt mm.

-Det är alltid spännande att arbeta i den fantastiska miljö som en kyrka erbjuder. För några år sedan genomförde vi ett lyckat uppdrag i Johannes kyrkas nya församlingshem tillsammans med vår beställare M3 Bygg. Det uppdraget och samarbetet fungerade mycket väl och därför är det roligt att vi återigen får samarbeta i det här projektet, säger  Dan Wallerman, projektledare på Ventilator.

Bild: Spridd Arkitektbyrå/Stockholms Stadsmission.

Beställare: M3 Bygg AB.

Byggherre: Stockholms Stadsmission.