Hemligt projekt någonstans i Sverige!

2021-11-15

Just nu genomför Ventilator en totalentreprenad av luftbehandlingen när en träningsanläggning för bl a militär och polis byggs upp på hemlig ort i Sverige. Det är en stor anläggning där

flera befintliga lokaler byggs om till skjutbana, insatshall m m. Samtidigt tillkommer två nya byggnader. Hela projektet har väldigt hög sekretess och är under produktion.