Svenska Kyrkan bygger om och hyresgästanpassar!

2021-12-20

Byggnaden på Karlbergsvägen i Stockholm är på totalt på sex våningar och Ventilators åtaganden gäller två plan samt källarplan. Upp till plan två kommer Ventilator dra nya schakt och samtidigt förbereda för framtida hyresgäster på plan 2

Aggregatet som betjänar förskolan i källarplan kommer att monteras ner och ersättas av ett nytt aggregat som byggs om och anpassas för fyra gånger så mycket luft. Aggregatet kommer att  återanvända förskolans ute- och avluft som anpassas till det nya luftflödet. Det nya aggregatet placeras i det som tidigare var byggnadens tvättstuga och kommer även att leverera kyla för de nya och befintliga lokalerna.

På plan två pågår just nu installation av ett trådlöst, modernt och energieffektivt VAV-system, Swegon Wize, som även kommunicerar med det nya aggregatet, Swegon gold, dvs variabla luftflöden som styrs efter behov. Luftflödet anpassar sig automatiskt efter om personer befinner sig i ett rum, hur varmt det är i rummet och rummets koldioxidhalt. Kontoret blir i toppklass!

-Jag har genomfört många projekt med Svenska Kyrkan genom åren, oftast i samarbete med Projektverkstaden och det har alltid varit effektiva och framgångsrika uppdrag, säger Johan Westerlund, projektledare på Ventilator.

Beställare: Projektverkstaden

Byggherre: Svenska Kyrkan