Ventilator medverkar i byggnationen av nya Slussen!

2021-11-15

Ventilator har fått i uppdrag av Skanska att dra nya kanaler i tre servicetunnlar och en servicedel när nya Slussen byggs. Projektet har precis startat och kommer vara pågående de närmsta fyra åren. 2025 beräknas Ventilators del av installationerna vara färdigställda.

Uppdraget som består av många men korta etapper startar med att dra kanaler i två av servicetunnlarna. Tunnlarna går både över som under vattenytan. Alla ritningar till projektet är digitala i 3D, vilket innebär att montörerna behöver en surfplatta för att kunna följa monteringsanvisningarna. I framtiden kommer förmodligen alla projekts ritningar vara digitala och Ventiltors montörer får nu utbildning på dem.

För Ventilators del är det spännande ur ett historiskt perspektiv att få vara en del av det omdebatterade nya Slussenbygget.

Beställare: Skanska

Bild: Wikipedia