Rätt luftflöde ökar elevernas skolprestationer!

2023-10-05

Ventilator har ventilationsuppdraget när COBAB på uppdrag av NYSTAD bygger ut och totalrenoverar före detta Hackstaskolan i Åkersberga. När den är klar till höstterminen 2024 öppnas den under namnet Internationella Engelska Skolan. 

Skolan totalrenoveras och byggs ut med toppmoderna lokaler som ny matsal med tillhörande tillagningskök. Den nya skolan blir en F-9-skola med två klasser per årskurs, inklusive fritidshem. Totalt kommer Internationella Engelska Skolan rymma ca 600 elever.

Ventilator som ansvarar för ventilationsentreprenaden har stor erfarenhet av att arbeta i skolor. I dag är många barn drabbade av allergier och därför kommer tilluften i den nya skolan filtreras från pollen och andra ämnen. Tre stycken FTX-aggregat kommer installeras och till det tillkommer ett befintligt fjärde aggregat som renoveras. Luftflödet är viktigt för att elevernas prestationsnivå ska vara hög under hela skoldagen. Det finns många studier som påvisar sambandet mellan bra ventilation och prestation.

Byggherre: NYSTAD

Beställare: COBAB

Bild: Sweco