PV-Palatset får modern och energieffektiv ventilation!

2023-10-05

Ventilator har fått i uppdrag av TL Bygg att genomföra basinstallationen av luftbehandlingssystemet när Atrium Ljungberg renoverar och moderniserar PV-Palatset i Hagastaden. Målet är att skapa en modern, hållbar och inspirerande arbetsplats samtidigt som man vill lyfta byggnadens historiska kvaliteter som ett tidlöst landmärke.

PV-Palatset eller Blästern 11 som fastigheten heter är en åtta våningar hög byggnad med ett underjordiskt garage i två plan. Plan ett till åtta blir kontorslokaler och bottenplanet planeras för restaurangverksamhet. PV-Palatset har fått sitt namn av att Volvo Personvagnar huserade där i runt trettio år. Moderniseringen av byggnaden som nu genomförs är genomgripande, bland annat tas en atriumgård fram mitt i byggnaden. I slutet av 2025 är kontorsfastigheten redo för inflyttning.

För Ventilators del är basinstallationen omfattande och av miljöskäl försöka man återbruka så mycket som möjligt av befintligt material som exempelvis kylbafflar, ventilationstrummor m m. 

Fyra stycken FTX-aggregat kommer lyftas in och betjäna huset med luft. Aggregaten genererar behovsanpassade luftflöden. De är energieffektiva och återvinner värmen från frånluften.

Just nu genomför Ventilator projekteringen. Installationsarbetet beräknas starta under hösten 2023 med att dra nya schakt.

-Det här är ett spännande projekt där vi försöker återbruka så mycket befintligt material som möjligt. Utmaningen med projektet är logistiken. Stadsgator i kombination med trafik och hänsyn till de andra entreprenörerna gör att vi måste planera varje leverans av material noggrant. TL bygg är mycket professionella i sin projektledning och vi har ett bra samarbetet med dem, säger Fredrik Walldie, projektledare på Ventilator.

Beställare: TL Bygg

Byggherre: Atrium Ljungberg

Illustration:  Atrium Ljungberg